Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Sosiaali- ja terveyspalveluissa käsiteltävät asiakas- ja potilastiedot ovat EU-tietosuoja asetuksen tarkoittamia henkilötietoja. Valinnanvapauskokeilussa syntyvien asiakirjojen rekisterinpitäjänä toimivat Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupungin perusturva- ja terveyslautakunta, Ylä-Savon kuntayhtymä ja Varkauden kaupunki kukin omien tietojensa osalta. Palveluntuottajan tulee pitää järjestäjän sille toimittama rekisteriseloste nähtävillä ja saatavilla.

Henkilötietojen käsittelyn lain- ja asianmukaisuudesta vastaa jokainen tietoja käsittelevä. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan järjestäjän antamia ohjeita, jotka koskevat asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja pohjautuvat STM:n ohjeeseen 2012:4 Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tiia Ranta-Pere

Tulliportinkatu 17B, 4 krs, 70100 Kuopio

tiia.ranta-pere@kuopio.fi, p. 044 718 6296

Rekisterin nimi

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palvelusetelikokeilun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoa asikkaan terveyspalveluiden valinnasta ja vaihtamisen syistä palvelusetelikokeilun aikana.

Rekisteriin kirjatuille voidaan toimittaa tutkimustarkoituksessa asiakaskyselyjä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

- nimi, osoite, puhelinnumero, syntymäaika, sähköpostiosoite

- terveyskeskuksen vaihdon syyt

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten (STM, THL, joku muu taho) käyttöön muuten kuin tutkimusmielessä. Kyseessä on valtionavustusrahoitteinen kokeilu, jossa kerätään tietoa asiakaskäyttäytymisestä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot säilytetään salatussa palvelimessa, joihin pääsy on rajattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.