Kokeilun faktat

Valinnanvapauskokeilu

tarkoittaa asukkaan näkökulmasta seuraavaa:

 • Voit valita omat palvelusi joko yksityiseltä tai kunnalliselta puolelta. Vaihtoehdot löydät 9.4. alkaen osoitteesta www.terveyspalveluni.fi. Huomioithan, että palveluntuottajien määrä tulee muuttumaan kokeilun aikana ja kaikki tuottajat eivät välttämättä ole mukana heti kokeilun alusta alkaen.
 • Valinnanvapaus koskee terveyskeskustasoisia palveluita: lääkäri- ja hoitajavastaanottoa kiireettömissä ja kiireellisissä asioissa (henkeä uhkaavissa tilanteissa aina 112), näihin liittyviä laboratoria- ja röntgenpalveluita, fysioterapian ohjausta ja neuvontaa sekä jalka- ja ravitsemusterapiaa kokonaisuudessaan.
 • Kenenkään ei ole pakko valita. Asiakkuutesi terveyskeskuksessa jatkuu normaalisti, mikäli et tee mitään toimenpiteitä.
 • Valinnan voit tehdä, vaikka sinulla ei olisikaan juuri sillä hetkellä sairauden tunnetta. Eli voit olla haluamasi palveluntuottajan asiakas ja varata tältä ajan sitten kun tarve tulee.
 • Voit vaihtaa kokeilun aikana palveluntuottajaa niin usein kuin haluat, kuitenkin aina aikaisintaan vaihtoa seuraavan kalenterikuukauden alussa eli jos vaihdat esimerkiksi 20.4. voit seuraavan kerran vaihtaa aikaisintaan 1.5. tai milloin tahansa sen jälkeen.
 • Voit olla kerrallaan vain yhden palveluntuottajan asiakas.
 • Erikoissairaanhoidon ja suun terveydenhuollon valinnanvapaus eivät sisälly tähän kokeiluun. Nämä palvelut ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä kuten tähänkin saakka.
 • Ympärivuorokautisen päivystyksen tuottaa edelleen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Valinnan tehtyäsi käytettävissäsi on Kuopion kaupungin ilta- ja viikonloppuvastaanotta sekä KYSin päivystys kuten on ollut tähänkin asti.
 • Apuväline- ja hoitotarvikejakelu, äitiys- ja lastenneuvola sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkuvat myös entisellään Kuopion kaupungin palveluna.
 • Asiakasmaksun suuruus on sama julkisella ja yksityisellä puolella. Koska kokeilu toteutetaan palvelusetelilainsäädännön alla, yksityiselle palveluntuottajalle maksettu asiakasmaksu ei kerrytä maksukattoa.

Asiakasmaksujen keskeisen yksityiskohdat kokeilussa:

- palveluntuottaja perii käyntimaksun kaikilta yli 18-vuotiailta

- asiakasmaksut ovat suuruudeltaan samat niin yksityisellä kuin julkisella

- palveluntuottaja voi periä käyntimaksun kolme kertaa, samalla tavoin kuin kunta. MUTTA: mikäli asiakas tekee uuden valinnan ja siirtyy toiselle yksityiselle palveluntuottajalle, alkaa tuo kolme kertaa taas alusta.

- palveluntuottajien keräämä palvelu-/asiakasmaksu vastaa palvelusetelin omavastuuosuutta eli ei kerrytä maksukattoa. Kuopion kaupungin keräämät asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa normaalisti.

Valinnanvapauskokeilun ulkopuolelle jäävät seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt:

 • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on järjestäjän myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 20 §:n tarkoittaman kotihoidon piirissä.
 • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on järjestäjän myöntämän sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 §:n laitospalvelun piirissä tai terveydenhuoltolain (1326/2010) 67 §:n tarkoittaman laitoshuollon piirissä pitkäaikaisesti (yli 3 kk).
 • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka on tehnyt terveydenhuoltolain (1326/2010) 48 §:n tarkoittaman valinnan ja valinnut perusterveydenhuollostaan vastaavaksi muun kunnan kuin järjestäjän terveyskeskuksen.
 • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, joka asuu muun kunnan kuin järjestäjän alueella, mutta hänen kotikuntansa ei ole muuttunut kotikuntalain (201/1994) 3 §:n rajoitusten perusteella.
 • Palveluseteliä ei myönnetä henkilölle, jolle järjestäjä on jo myöntänyt, tai muuten päättänyt järjestää, kaikki tai osan vastaavista terveyden- ja sairaanhoidon palveluista maksusitoumuksella tai muulla siihen rinnastettavalla tavalla ostopalveluna kolmannelta osapuolelta.